வாசிக்கவும் யோசிக்கவும்
vekkai-book-review

வடக்கூரான் கையை வெட்ட முடிவு செய்கிறான் சிதம்பரம்

May 30 2018

மனிதன் ஒரு சமூக விலங்கு. அவனுக்கு அரசியலில் நேர்மறையிலோ எதிர்மறையிலோ கணிசமான விகிதத்தில் பங்கு உண்டு என்பார் என் மாமா.

விஞ்ஞான உலா
what-is-biology

பயலாஜி என்றால் என்ன?

Sep 23 2018

உயிரியல் என்று தமிழில் சொல்லலாம். உயிரினங்கள் பற்றிய படிப்புத்தான் உயிரியல். செல், ஜீன்ஸ், நுண்ணுயிரிகள், தாவரங்கள், விலங்குகள், மனித உடல் என்பவை பற்றிப் படிக்கும் படிப்பு. உயிரியல் படிப்பில் பல்வேறு வகையான பிரிவுப் படிப்புகள் உள்ளன.

மனநலம்
don-t-hesitate-to-see-psychiatrist

மனநல மருத்துவரைப் பார்க்க கூச்சப்பட வேண்டாம்

Dec 05 2018

உடல் நலம் போலத்தான் மன நலமும். ஆனால் உடல் நலத்தில் நாம் வைக்கும் அக்கறையை மன நலத்தில் வைப்பதில்லை. உடல் நலம் கெட்டால் அதனால் மனநலம் கெடும் என்பது எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அந்த அளவுக்கு உண்மை மனநலம் கெட்டால் உடல் நலமும் கெடும் என்பது.

உடல் நலம்


Feedback